Η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε ομόφωνα τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αφορούν τις κρίσεις και προαγωγές στην Εθνική φρουρά.

Αέρας αισιοδοξίας για αλλαγή του κλίματος, που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Εθνική Φρουρά, έφερε η ψήφιση των κανονισμών για κρίσεις, προαγωγές και αφυπηρετήσεις-αποστρατείες των Αξιωματικών.

Με τους κανονισμούς αυτούς θα οδηγηθούν σε αποστρατεία οι εν ενεργεία Ταξίαρχοι, πλην αυτών που θα προαχθούν στον βαθμό του Υποστράτηγου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι αφυπηρετήσεις θα γίνονται κλιμακωτά και σταδιακά ούτως ώστε να μην επηρεαστεί το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς.

Δηλαδή από την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει η απόφραξη της πυραμίδας με την αποστρατεία ανώτατων αξιωματικών, οι οποίοι ομολογουμένως βρίσκονται ήδη πάρα πολλά χρόνια στους ίδιους βαθμούς, στερώντας στην ουσία από τα νεότερα στελέχη την ανέλιξη. Και όσοι έτυχε να συνομιλήσουν με στρατιωτικούς, το κομμάτι της ανέλιξης είναι ίσως το επόμενο σημαντικότερο ζήτημα μετά το επιχειρησιακό.

Χωρίς ανέλιξη, τα προβλήματα είναι αλυσίδα για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, με κύριο και πιο σημαντικό αυτό του ηθικού. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται περαιτέρω όταν οι Κύπριοι Αξιωματικοί βλέπουν τους συναδέλφους τους και συμμαθητές τους από τις Στρατιωτικές Σχολές στην Ελλάδα με μεγαλύτερο βαθμό.

Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, τονίζει την ανάγκη θέσπισης των νέων κανονισμών ούτως ώστε να ανανεωθεί η ιεραρχία του στρατού σε όλα τα επίπεδα. Στους ισχύοντες κανονισμούς, σημειώνει, δε διαλαμβάνεται πρόνοια για ανανέωση της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς, ιδιαίτερα στους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας της, με εξαίρεση την πρόνοιά τους, που αφορά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Αξιωματικών. 

Όσον αφορά το όριο αφυπηρέτησης, ο υπουργός Χριστόφορος Φωκαΐδης ανέφερε πως οι επιχειρησιακοί αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν την ευθύνη διοίκησης και οργάνωσης των μάχιμων στρατιωτικών τμημάτων σε όλα τα επίπεδα της δομής και της ιεραρχίας του στρατεύματος, καθίσταται επιβεβλημένο να έχουν μικρότερο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Στους κανονισμούς διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι βαθμοί των αξιωματικών, προσόντα υποψηφίων για διορισμό και διαδικασία διορισμού, η κατάταξη των αξιωματικών στους κλάδους και στα κοινά σώματα-απονομή ειδικότητας, η ιεραρχία, αρχαιότητα, επετηρίδες και ατομικά έγγραφα αξιωματικών, η αξιολόγηση αξιωματικών και η ανέλιξη και κρίση των αξιωματικών. 

Τέλος στους κανονισμούς διέπονται ακόμα τα συμβούλια κρίσεων και το συμβούλιο επανακρίσεων των αξιωματικών, οι διαβαθμίσεις των κρίσεων των αξιωματικών, οι προαγωγές των Αξιωματικών, οι αφυπηρετήσεις και ο τερματισμός της υπηρεσίας των αξιωματικών. 

philenews.com-alfanews.com.cy