728 x 90

Μέσα στο δίμηνο (Μάρτιος – Απρίλιος) θα διοριστούν περίπου 3.000 σε ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις και ΣΑ!!

Από τα μέσα της άνοιξης αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες προσλήψεις για φέτος στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Την αυλαία των προσλήψεων θα ανοίξει το Λιμενικό με 337 μόνιμες προσλήψεις αξιωματικών, υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων. Θα ακολουθήσουν… έπειτα οι 500 μόνιμοι ειδικοί φρουροί, 75 Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως με θητεία, 1.500 εποχικοί δασοπυροσβέστες και 160

Από τα μέσα της άνοιξης αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες προσλήψεις για φέτος στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Την αυλαία των προσλήψεων θα ανοίξει το Λιμενικό με 337 μόνιμες προσλήψεις αξιωματικών, υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων. Θα ακολουθήσουν… έπειτα οι 500 μόνιμοι ειδικοί φρουροί, 75 Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως με θητεία, 1.500 εποχικοί δασοπυροσβέστες και 160 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοινωνικοί λειτουργοί στην ΕΛ.ΑΣ. με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Παράλληλα, με πανελλαδικές εξετάσεις θα εισαχθούν 820 υποψήφιοι στις στρατιωτικές σχολές.

820 υποψήφιοι στις Στρατιωτικές Σχολές

Με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων θα εισαχθούν 820 υποψήφιοι για φέτος στα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (Σ.Ι.), Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), καθώς και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ). Όλοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

75 Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ)

Άμεσα αναμένεται να προκηρυχθεί νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 50 Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) για τις Ειδικές Δυνάμεις και στο Πολεμικό Ναυτικό για τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας. Αργότερα μέσα στο 2014 αναμένεται να γίνουν και άλλες 25 προσλήψεις για οπλίτες. Από τους 50, οι μισοί θα τοποθετηθούν στις Ειδικές Δυνάμεις (Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών και Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών) και οι υπόλοιποι στο Πολεμικό Ναυτικό (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: την ελληνική ιθαγένεια, ηλικία έως 25 ετών και να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών ή τη Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

500 ειδικοί φρουροί

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για επικύρωση βρίσκεται το αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών. Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν στη φύλαξη δικαστικών κτιρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου, έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα, έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης, δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν: η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

337 μόνιμοι στο Λιμενικό

Με 337 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί για φέτος το Λιμενικό Σώμα. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτούν δύο νέες προκηρύξεις για δόκιμους υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες, ενώ αργότερα μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν και νέοι μόνιμοι διαγωνισμοί για αξιωματικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια της χώρας και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικά για τους υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΠΥ το ανωτέρω όριο ηλικίας είναι αυξημένο κατά τρία (3) έτη, να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου δέκα (10), να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση (ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα, και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου/ας σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 19-27, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-25, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να μη διώκονται ως φυγόπονοι ή φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων, να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ, να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

1.500 εποχικοί δασοπυροσβέστες

Στην πρόσληψη 1.500 δασοπυροσβεστών θα προχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για φέτος. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις γίνονται από λίστες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 (έτος αρχικής πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς θητείας). Κάθε χρόνο καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά τους και τις βεβαιώσεις υγειονομικής περίθαλψης. Για το 2013 οι συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών ήταν οκτάμηνες από πεντάμηνες των προηγούμενων ετών. Η πρόσληψή τους επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (υπουργείο Δημόσιας Τάξης).

160 θέσεις για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μεταφραστές στην ΕΛ.ΑΣ.

Μέσω ΑΣΕΠ θα γίνουν και φέτος 160 προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου για 50 ψυχολόγους, 50 κοινωνικούς λειτουργούς και 60 μεταφραστές – διερμηνείς (για τις γλώσσες αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπεγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά). Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν για ένα χρόνο στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Έργο των ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης- καταγωγής τους. Έργο των κοινωνικών λειτουργών είναι η κοινωνική φροντίδα σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους. Έργο των μεταφραστών-διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης αυτών.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα (Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής), η Θεσσαλονίκη (Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/νίκης), οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκάνησου, Αχαΐας και, ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχόμενων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία όπου συγκεντρώνονται κ.λπ.), και όπου αλλού παραστεί ανάγκη με ίδια όμως έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

της Σοφίας Εμμανουηλίδου 

ΠΗΓΗ

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Δείτε επίσης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Τελευταία νέα

Top Authors

Πιο σχολιασμένα

Featured Videos