728 x 90

Μισθοί – Συντάξεις Στρατιωτικών!! Επιστολή Υποναύαρχου σε Πρωθυπουργό και ΥΕΘΑ!!

Το Άρθρο 88 Παράγραφος 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους». Σε ένα ευνομούμενο κράτος, αυτό πρέπει να ισχύει αυτονόητα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι επειδή το Άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος απαγορεύει ρητά οιασδήποτε μορφής απεργίας μόνο

Το Άρθρο 88 Παράγραφος 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους». Σε ένα ευνομούμενο κράτος, αυτό πρέπει να ισχύει αυτονόητα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι επειδή το Άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος απαγορεύει ρητά οιασδήποτε μορφής απεργίας μόνο στους δικαστικούς και τα σώματα ασφαλείας, αυτό δεν ισχύει προφανέστατα και για τους στρατιωτικούς. Με το Ζ ψήφισμα του 1964, που έχει συνταγματική ισχύ, έχουν εξισωθεί οι αποδοχές δικαστικών και βουλευτών.
Σήμερα οι στρατιωτικοί έχουν στο Δημόσιο τις χαμηλότερες αποδοχές. Ακόμη και ο Α/ΓΕΕΘΑ, που έχει τις μεγαλύτερες αποδοχές μεταξύ των μονίμων στελεχών των Ε.Δ., παίρνει λιγότερα από τον Πρωτοδίκη, που βρίσκεται στην πρώτη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας των δικαστικών. Οι δε καθαρές ετήσιες συντάξιμες αποδοχές των αποστράτων των Ε.Δ. έχουν ήδη μειωθεί κατά 65%. Με αφορμή την κυβερνητική εξαγγελία γιά κατάρτιση και εφαρμογή

καινούργιων Μισθολογίων στο Δημόσιο, επιβάλλεται να ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα, που αφορούν στα Μόνιμα Στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων:

Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και είναι αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα χρειάζεται, για να φέρουν σε πέρας τις υπηρεσιακές τους αποστολές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Ή αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος προσωπικού, αναγκάζει τους περισσοτέρους να εργάζονται εντατικότερα και πέραν του κανονικού ωραρίου,αλλά και να αναλαμβάνουν
περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.


Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους Σάββατα-Κυριακές-Αργίες και νυκτερινές ώρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες ασκήσεις-πορείες-πλόες κτλ, συνήθως μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους,χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια) και πηγαίνουν αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε τους στέλνει η Υπηρεσία, μακριά συνήθως από τις μόνιμες κατοικίες τους. Δεν ισχύουν για τους Στρατιωτικούς τα πριμ που προσφέρονται στους μετατιθεμένους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως και εν ανάγκη εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη Υπηρεσιακήαπαίτηση καθώς επίσης και κάθε έκτακτη ανάγκη της Χώρας, όπως π.χ. Σεισμοί, Πλημμύρες, Πυρκαϊές κτλ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η Υπηρεσία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμο χρόνο.

Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός Υπηρεσίας κάτω από τον αυστηρότατο ΣτρατιωτικόΠοινικό Κώδικα, που περιορίζει πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν χωρίς κανένα περιορισμό όλες οι άλλες τάξεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ακόμη και γιά τροχαία παράβαση στέλνονται στο Στρατοδικείο.

Δεν τους επιτρέπεται να συνδικαλίζονται και να απεργούν, γιά να διεκδικούν τα δικαιώματα τους, όπως οι άλλες κοινωνικές ομάδες

Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, παράλληλα προς τηστρατιωτική τους υπηρεσία, για να συμπληρώσουν το εισόδημα τους

Δεν μπορούν συνήθως ούτε οι γυναίκες τους να έχουν μόνιμη απασχόληση, για να συμβάλλουνστον οικογενειακό προϋπολογισμό, λόγω των συχνών μεταθέσεων, οι οποίες επιδρούν δυσμενώς στην οικογενειακή τους ζωή και συνοχή.

Υποναύαρχος ε.α.
Ιωάννης Μπουλούκος ΠΝ

Πλειάδων 32, Κηφισιά

ΤΚ 145 61
Τηλ/Fax 210 807 8067

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Δείτε επίσης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Τελευταία νέα

Top Authors

Πιο σχολιασμένα

Featured Videos