728 x 90

ΟΧΙ απο το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε στο νέο Υδροηλεκτρικό Φράγμα Αράχθου

Το Δ.Σ. της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποδεικνύοντας το μόνιμοκαι έμπρακτο ενδιαφέρον της κορυφαίας οργάνωσης των Αποδήμων Ηπειρωτών για την Ήπειρο μόλις πληροφορήθηκε ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το 3ο Υ/Φ στον Άραχθο συνεδρίασε συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αποφάσισε να εκφράσει την αντίθεσή του και την αντίδρασή του στο σχεδιασμό αυτό, κοινοποιώντας την απόφασή του στους

Το Δ.Σ. της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποδεικνύοντας το μόνιμοκαι έμπρακτο ενδιαφέρον της κορυφαίας οργάνωσης των Αποδήμων Ηπειρωτών για την Ήπειρο μόλις πληροφορήθηκε ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το 3ο Υ/Φ στον Άραχθο συνεδρίασε συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αποφάσισε να εκφράσει την αντίθεσή του και την αντίδρασή του στο σχεδιασμό αυτό, κοινοποιώντας την απόφασή του στους αρμόδιους υπουργούς και κάθε θεσμικό όργανο της Ηπείρου.

Το σχετικό πρακτικό της ΠΣΕ έχει ως εξής:
Στην Αθήνα σήμερα, 10  Ιουλίου   2012  ημέρα Τρίτη   και ώρα 7.30 μ.μ κλήθηκαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση,  στα γραφεία της Π.Σ.Ε  Κλεισθένους 15,  ύστερα από νομότυπη  πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ  Γιώργου Οικονόμου

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκονται  19  μέλη επί συνόλου 25 το Δ.Σ προχωρεί νομότυπα στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Φράγμα Αράχθου         
 ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη συνεδρίαση την 10/7/2012 ασχολήθηκε και πάλι με το θέμα κατασκευής Υ/Φ στον Άραχθο ποταμό.
Το Δ.Σ. επεσήμανε ότι η Ηπειρωτική Αποδημία βρίσκεται σε πλήρη αναστάτωση γιατί το σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών απορροής υδάτινων πόρων της Ηπείρου επαναφέρει εκ νέου την κατασκευή μεγάλου Υ/Φ στον Άραχθο ποταμό, σ’ ένα ποτάμι που έχει συνεισφέρει στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας με δύο μεγάλα Υ/Φ το Πουρνάρι Ι και II.
Δυστυχώς επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά η Π.Σ.Ε. η οποία με επιστολή της προς τους βουλευτές της Ηπείρου είχε επισημάνει την ύπαρξη κινδύνου για την κατασκευή του εν λόγω Υ/Φ  και μετά την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 56 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, Επιμένουμε και πάλι ότι η κατασκευή και τρίτου Υ/Φ στον Άραχθο, θα υποβαθμίσει την περιοχή, θα αλλοιώσει τον πολιτιστικό της χαρακτήρα και θα ακυρώσει επενδύσεις σε υποδομές που έχουν γίνει από το κράτος και από ιδιώτες σε επιχειρήσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, πέραν του ότι η κατασκευή του έργου βρίσκει την καθολική αντίδραση των φορέων της Τ.Α., της Τοπικής κοινωνίας και της Hπειρωτικής αποδημίας, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι παρακάμπτεται ο χωροταξικός σχεδιασμός της Ηπείρου, και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε  και την μελέτη περιβαλλοντικών όρων και την άδεια παραγωγής ενέργειας.
Επειδή είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η διάταξη του άρθρου 52 θα δημιουργήσει τεράστια νομικά και κοινωνικά προβλήματα αφού θα επιφέρει ανατροπές γενικότερων κατευθύνσεων των περιφερειακών χωροταξικών σχεδιασμών, γι’ αυτό διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και ζητούμε από την κυβέρνηση να αποσυρθεί από το σχέδιο λεκανών απορροής η προοπτική κατασκευής 3ου Υ/Φ στον Άραχθο με ταυτόχρονη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 52 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, γιατί έτσι μόνο θα αποφευχθεί κάθε μελλοντικός κίνδυνος κατασκευής 3ου Υ/Φ στον Άραχθο.  
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ, Αναπληρωτή υπουργό Υποδομών, Βουλευτές Ηπείρου, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας – Ηπείρου, Δημάρχους περιοχής και έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Δείτε επίσης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Τελευταία νέα

Top Authors

Πιο σχολιασμένα

Featured Videos